Dobry zawodnik
Dla Reziego i Ministerstwa Edukacji zaprojektowaliśmy postać, która była symbolem akcji promującej szkolnictwo zawodowe. Za wszelkie materiały drukowane odpowiedzialny był już ktoś inny.
  • klient
    Ministerstwo Edukacji
  • agencja
    Get Hero
  • rok
    2015