Gaspol
Projekt postaci i ilustracje które posłużyły do świątecznej animacji.